107362355-2
Van A tot Z Verzuimadvies                              

Ziekteverzuim/ casemanagement

Van verzuim wegens ziekte baalt u als werkgever en dan krijgt u daar een flink pakket voorschriften bij van UWV, de Wet verbetering Poortwachter, het beoordelingskader van de Wet verbetering Poortwachter en privacy regels die het bespreken van mogelijkheden en oplossingen er niet eenvoudiger op maken. Lukt het u om in dat spectrum alles te doen dat nodig is en niets over het hoofd te zien? Als dat niet lukt en u heeft bijvoorbeeld te maken met een loonsanctie bel mij. 

Ik voer de casemanagement regie rol voor u uit (u blijft zelf eindverantwoordelijk), ontzorg u daarin of treed op als sparring partner om uw medewerkers die al casemanager zijn te helpen en versterken. Ik heb respectabele resultaten geboekt in het besparen op verzuimkosten. Dit door de mogelijkheden te kennen en te benutten en de risico's en verplichtingen er tegen af te zetten. Geen 'pats boem en hocus pocus oplossingen', maar in overleg en bedacht vanuit het denken in mogelijkheden. 

Ik ben kritisch naar uw bedrijfsarts; luistert hij of zij ook naar uw belangen? Indien nodig start ik samen met een andere dan uw eigen bedrijfsarts of een gespecialiseerde arbeidsdeskundige een second opinion op of een bezwaar/ beroepsprocedure tegen een UWV besluit. 

Wilt u een Poortwachter scan van uw langdurige verzuim dossiers? Bel mij! 

 
E-mail